Izrada satnih osnova

Za one pčelare koji se ipak odluče da sami za sebe rade satne osnove dat ćemo ovdje kratke upute kako će postupati pa da postignu uspjeh sa što manje truda i lutanja. Izrada na preši Kad naručujemo prešu, moramo naznačiti za kakvu mjeru okvira želimo prešu. Npr. za Langstrothov okvir…

Continue reading

Satne osnove

Postanak satnih osnova Izum satne osnove U prethodnim linkovima objašnjena je osnova pčelinje satine i kako je nastala. Satna osnova se zove zato što je ona središnji i glavni dio pčelinje satine, razdjelna stijena od koje se produljuju desno i lijevo, s jedne i druge strane pčelinje stanice. Sve stanice,…

Continue reading