Trovanje pčela

Porast broja stanovnika i ubrzan industrijski razvoj u svijetu ugrožavaju prirodne resurse. Primjena savremenih agrotehničkih mjera u oblastima sa intenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom i permanentno korišćenje sintetičko hemijskih preparata u zaštiti poljoprivrednih kultura dovelo je do rapidnog smanjenja populacija spontanih oprašivača i gajenih insekata poput medonosne pčele. Gotovo svake godine u…

Continue reading

Bolesti i mane matice

Matica sa svojim biološkim osobinama igra najvažniju ulogu u pčelinjoj zajednici. Prethodno navedena oboljenja bakterijske, parazitske i virusne etiologije od kojih obolijevaju radilice i trutovi, veoma često su prisutna i kod matice. Kod matice se uz ove bolesti javljaju i druga specifična oboljenja i anomalije koja se javljaju isključivo kod…

Continue reading

Masovno nestajanje pčela-CCD

Masovno nestajanje pčela ili “Colony Colapse Disorder” (CCD) je jedna od najneobičnijih misterija koja se već više od jedne decenije događaju u svijetu. Šta je pravi uzrok CCD-a, ni do danas se tačno ne zna. Postoje samo nagađanja te manje ili više utemeljene naučne teorije koje za iznenadni nestanak pčela…

Continue reading

Dizenterija

Uzrok nastanka dizenterije su isključivo djelovanje nespecifičnih egzogenih i endogenih faktora. U pitanju je nakupljanje velike količine tečnog sadržaja u crijevu i nemogućnost pčela da izbace taj sadržaj izvan košnice, tako da su saće i ulaz u košnicu prekriveni izmetom. Ovo stanje se javlja u toku zime i može biti…

Continue reading

Senotenijaza-kod pčela radilica

Senotenijaza je mijaza koja se javlja kod pčela radilica u toku ljeta. Rijetko se javlja kod trutova, što se objašnjava njihovom slabom aktivnošću i kod matice jer ona napušta košnicu samo u momentu parenja i u vrijeme rojenja. Uzročnik: senotenijazu uzrokuje larve muve Senotaenia tricuspis Meigkoje su raširene u cijelom…

Continue reading

Brauloza-pčelinja vaš

Pčelinja vaš pripada grupi Diptera i ne predstavlja “pravog” parazita pčela, već koristi hranu pčela ne uzrokujući oboljevanje društva. Uzročnik je pčelinja vaš Braula coeca. Ona ima zaobljeno tijelo smeđe-crvene boje. Toraks i abdomen nisu jasno odvojeni, ali je tijelo dobro segmentisano i pokriveno sitnim dlačicama koje podsećaju na svilu.…

Continue reading

Gregarine

Uzročnik su četiri vrste protozoa iz roda gregarina povezane sa medonosnom pčelom: Monoica apis, Apigregarina stammeri, Acuta rousseaui i Leidyana apis. Nezreli oblici ili cefalonti su veličine 16×44 μm. Cefalonti su ovalnog oblika i njihovo telo se sastoji od dva segmenta s tim što je posteriorni segment veći. Zreli oblici…

Continue reading

Tropileloza (Tropilelosis)

Tropileloza je parazitska bolest pčela uzrokovana krpeljima. Nalazi se na listi OIE (2.02.06.). Uzročnik su krpelji iz roda Tropilaelaps koji se hrane hemolimfom pčela, prvenstveno trutova, ali isto tako radije infestira ćelije pčela radilica nego V.destructor. Poseduje 4 para nogu, prvi par nogu je postavljen uspravno i liči na antene.…

Continue reading